English     Kurdî

2015 Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu Kamuoyu İle Paylaşıldı

2015 Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu Kamuoyu İle Paylaşıldı,2015,çocuk,hak,ihlali,izleme,raporu,kamuoyu,ile,paylaşıldı

Değerli Basın Emekçileri;

                           Her yıl bir yenisini hazırlamak zorunda olduğumuz çocuk hak ihlali izleme raporunun bu yılda yenisini hazırlamak zorunda kaldık. Her geçen yıl çocukların uğradığı hak ihlallerinin azalmasını beklerken maalesef ki daha fazla artarak devam etmektedir.  Bu artışın en büyük nedeni olarak mevcut hukuk sisteminin çocuklara dönük yapılan hak ihlallerine çözüm olmaması olarak görmekteyiz. 

                        Mevcut Hukuk Sistemi; uygulayıcıların geleneksel zihniyeti, kanunların yetişkin merkezli bakış açısıyla oluşturulması ve altyapı sorunları ile birleşerek çocuklar savunmasız ve korumasız bırakmıştır. Uygulamalara bakıldığında Çocuk Hakları Sözleşmesinin Kabulü, Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Mahkemeleri, hukuk sistemine yapılmış kötü bir makyajdan öteye geçememiştir.

                         Türkiyeli çocukların çok büyük kısmının yaşam hakkı ihlal edilmekte, erken yaşta zorla evlendirilmekte, cinsel yönden istismar edilmekte, şiddete uğramaktadırlar. Yine çocuklar gözaltına alınıp tutuklanmakta, işkence ve kötü muameleye maruz kalmakta, silahlı çatışma ortamlarında kalmaktadır. Bunun yanı sıra sağlık ve eğitim hakları ihlal edilmektedir. Çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları olumsuz şartlar düşünüldüğünde, bazı çocuklar eğitim sürecine sağlıklı bir şekilde dâhil olamamakta veya eğitim sürecini erken yaşta terk etmektedir. Tüm zorluklara rağmen eğitim sürecine dâhil olan çocuklar da eğitim sisteminin; cinsiyetçi, ezberci, baskıcı, dışlayıcı, ayrımcı, rekabetçi, erkek egemen mantığıyla karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim sürecine dâhil olan çocuklar gelişimlerini, tüm yaratıcılıkları işletilerek/ köreltilerek tamamlamaktadırlar.

                               Yaptığımız raporlama neticesinde 2015 yılında 6418 çocuk hak ihlaline uğramıştır. Bu ihlaller sonucunda 703 çocuk yaşamını yitirmiş, 1081 çocuk yaralanmış, 3897 çocuk çocuğa özgü adalet sisteminden yararlanması gerekirken yararlanamamıştır. Yine 416 çocuk çeşitli nedenlerden hak ihlaline maruz kalmıştır.  Cinsiyet dağılımına göre ihlalden etkilenen kız çocuk sayısı 430, erkek çocuk sayısı 974, cinsiyeti bilinmeyen çocuk sayısı ise 5013’tür. 

                               Çocukların uğradığı ihlal türlerine bakıldığına çocukların 2015 yılında maruz kaldığı hak ihlali türleri ve sayıları şöyledir; Erken Zorla Evlilik:14, Cinsel İstismar:59, Aile İçi Şiddet:16, Akran Şiddeti: 57, Çocuk Cinayetleri: 6, Ev Kazaları: 11, Trafik Kazaları: 474, Yangınlar: 71, Soba Zehirlenmeleri: 34, Gıda Zehirlenmeleri:210, Elektrik Çarpması:9, İşyeri Kazaları:5, Ebeveyn İhmali:387, Gözaltı:120, Tutuklama:69, Ceza:2405, İşkence Ve Kötü Muamele:31, Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması:153, İntihar:24,  Kayıp:90, Uyuşturucu:11,Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlali:49, Doğalafet:10, Göçmenler:324, Boğulma:168, Yetişkin Şiddeti:18, Diğer:159. Yine 2015 yılında yabancı uyruklu çocuklar da Türkiye’de hak ihlaline maruz kalmıştır. Yabancı uyruklu çocuk sayısı 319 dur. Bunun 282’si Suriyeli çocuklardır.

                               Ne yazık ki; 13 yaşında tecavüzcüsüyle evlendirilip, 1 ay sonra öldürülen, çocuk gelin olmamak için yüzünü kaybeden, 14 yaşında 30 kişinin tacizine uğrayan, çocuk tacizine oruç indirimi uygulandığı, 14 yaşındaki kız çocuğuna: bu çocuk eşcinsel onu iyileştir denilen, 9 yaşındaki çocuk tecavüzcüsünün: öldürmediğime dua etsin dediği, 4 yaşındaki çocukların 1 lira için canından olduğu, bere, ayraç ve kitabın delil olarak gösterilip çocukların tutuklandığı, çocuklara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının verildiği, 3 aylık bebeklerin silahlı çatışma ortamlarında yaşamını yitirdiği ve 3 yaşında mülteci çocuklarının cesedinin kıyılara vurduğu bir ülkedir artık Türkiye.

                        Göç ve İnsani Yardım Vakfı olarak; gerek devlet gerekse sivil toplum örgütlerine şu talepleri ve önerileri sunmaktayız; 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hale getirmelidir. Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılarak gerekli önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır. 
2. Çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda BM Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyeleri ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır. 
3. Medeni Kanun’un 124 maddesi değiştirilmeli ve aile rızası ile 18 yaş altındaki çocukların evlendirilebilmesi yasaklanmalıdır. 
4. Din adamlarının 18 yaş altındaki çocukların dini nikahlarını kıymalarına cezai müeyyide getirilmelidir. Çocuk hakları ihlallerinin gerçekleştiği konularda önleyici tedbirler ve desteklere öncelik verilmeli, ihlallerin önlenmesinde tek yöntem olarak ailelerin cezalandırılması kullanılmamalıdır.
5. Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal süreçlerden en yüksek düzeyde yararlanabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
6. Sokakta çalışan çocuklar sorununun Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında, ailelere de gerekli destekler sağlanacak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 
7. Silahlı Çatışma Ortamında Çocukların Korunması Hakkı çerçevesinde ilgili kurumlar “Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır. 
8. Devletin Çocuk Hakları Sözleşmesindeki çekinceleri kaldırarak, anadilde eğitim başta olmak üzere, çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
9. Özellikle Sınır Bölgeleri dışında kalan alanlardaki Kara Mayınları temizlenmeli; temizleme sürecinde gerekli işaretlemeler ve Mayın Risk Eğitimleri yapılmalıdır. İşaretleme ve eğitimler risk gruplarının anadillerinde yapılmalıdır. 


                       Bizler Göç ve İnsani Yardım Vakfı olarak çocukları yalıtılmış varlıklar olarak görmediğimiz gibi, sadece geleceğimiz olarak da görmüyoruz, çocuklar hem şimdimiz hem de geleceğimizdir. Çocuklar toplumdaki yaratıcılığın özneleridirler, bundan dolayı çocuk gülüşleri bizler için en değerli hazinedir.

Link: 2015 İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu

 

Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV)


Bu İçerik 08.02.2016 Tarihinde Basın Açıklamaları Kategorisinde Yayınlanmıştır