English     Kurdî

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler İçin)

Lütfen İstenilen Bilgileri Eksiksiz Doldurunuz.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.